O společnosti

Naším cílem je být důvěryhodným partnerem, který dodává komplexní inteligentní řešení prostřednictvím propojených týmů.


JRD Energo je poradenská společnost zaměřená na projekty v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů energie - fotovoltaické, větrné a vodní elektrárny, energetické využití biomasy, biopaliva a energetické využití odpadů. Poskytujeme služby pro celý životní cyklus projektů uzpůsobené na míru potřebám našich zákazníků. Naši klienti spoléhají na naše široké expertní znalosti a orientaci na výkon a efektivitu poskytovaných služeb.


Společnost má tým expertů v oblasti moderní energetiky, projektového řízení, implementace a využití energetických zdrojů, projektového a strukturovaného financování a řízení investičních strategií. JRD Energo je dceřiná firma společnosti JRD s.r.o.


Naše služby

Poskytujeme komplexní služby v rámci celého životního cyklu energetických projektů, od jejich přípravy, přes zajištění realizace až po provozní podporu.Příprava

 • Vyhledávání či příprava investičních příležitostí.
 • Ekonomické a technické zhodnocení investičních záměrů.
 • Asistence při akvizici projektů a projektových společností, zajištění due diligence.
 • Řízení přípravy projektové dokumentace, inženýring a povolovací řízení.
 • Podpora při zajištění financování ze strany investorů a/nebo bank.


Realizace / Výstavba

 • Podpora při výběru vhodné technologie či technického řešení, asistence při výběru dodavatelů.
 • Komplexní řízení realizace energetických projektů včetně zahájení zkušebního provozu, koordinace prací, jednání s dodavateli.
 • Zajištění dohledu nad kvalitativními parametry výstavby, splněním podmínek připojení do distribuční sítě, testováním projektu během zkušební fáze a certifikace.
 • Zajištění bankovního financování projektů, příprava podkladů pro banku a její právní a technické poradce ke schválení financování, podpora při dojednání úvěrové a zajišťovací dokumentace.
 • Jednání s pojišťovnami v rámci sjednávání pojištění majetku, odpovědnosti, aj.


Provoz

 • Zajištění korporátních stránek provozu projektových společností a plnění zákonných povinností.
 • Jednání s dodavateli a odběrateli, zajištění fakturace, platebního styku, řádného vedení účetnictví a jiných administrativních záležitostí.
 • Jednání s orgány státní správy, municipalitami, provozovatelem distribuční soustavy a regulátorem, dohled nad výkaznictvím, reportingem a zákonnými povinnostmi.
 • Řízení vztahu s financující bankou, dohled nad plněním úvěrových povinností, zajištění ostatních bankovních služeb včetně úrokového či měnového zajištění.
 • Dohled nad servisní organizací i dalšími subdodavateli zajišťujícími technický provoz.
 • Zajištění externí komunikace o projektu a reportingu vůči investorům, partnerům či médiím.