Větrné Elektrárny


Spuštěné Projekty


VTE Václavice

Česká republika

Větrný park tvořený 13 turbínami v lokalitě

Hrádek nad Nisou

Instalovaná kapacita 26 MW

Uvedení do provozu 2017

www.solarcity.cz

Zpět k referencím